ឧតុនិយមព្យាករថា៖ រដូវរំហើយឆ្នាំនេះនឹងត្រជាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដល់ទៅ ១៦ អង្សាសេរ
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
ប្រទេសថៃ បានទម្លាក់តម្លៃតម្រូវឲ្យតម្កល់លុយក្នុងធនាគារ ដើម្បីអាចទទួលបានទិដ្ឋការទេសចរណ៍ពិសេស!
ថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកបរិវេណព្រំដែនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ក្នុងការជម្រុញការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែច្រើន!
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗ កំពុងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រទេសបង់ក្លាដេស ជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ!
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ៖ បឹងបុរាណមួយ នៅប្រទេស Greenland អាចមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំមកហើយ!
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថៃ រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងងើបឡើងវិញ ៤% នាឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០
ព័ត៌មានបន្ថែម