ពិភពលោក កំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវនាំយកយន្តហោះ បញ្ចេញឧស្ម័នពុលតិចចូលបរិយាកាស ដែលមកដល់នាឆ្នាំ ២០៣០
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងព្រះសីហនុ ដែលនឹងចំនាយជាង ៣០០ លានដុល្លារ ត្រូវបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាផ្លូវការ
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ជប៉ុន បន្តផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងជួយពិនិត្យមើលបន្ថែមលើ រថភ្លើង កំពង់ផែ និងវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
មូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Tesla បានជ្រើសរើសប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាជាងចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសដែលបង្កើត Gigafactory ថ្មីរបស់ខ្លួន
ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ប្រទេសចិនបានទិញកំពង់ផែសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសក្រិក
ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅ Saudi Arabia នឹងធ្វើការផ្តោតខ្ពស់ទៅលើប្រណិតភាព និងការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញ (Sustainability)
ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
ព័ត៌មានបន្ថែម