ប្រទេសឡាវជំរុញ ការសាងសង់ផ្លូវមួយទៀត ដែលជាផ្នែកនៃផ្លូវដែកឡាវ-វៀតណាម


រដ្ឋាភិបាលឡាវបាន "បើកភ្លើងខៀវ" នូវការសិក្សាលទ្ធភាព លើផ្លូវរថភ្លើងដែលតភ្ជាប់ពី រដ្ឋធានីវៀងចន្ទន៍ ជាមួយកំពង់ផែ Thakhek ក្នុងខេត្ត Khammouane កណ្តាល ដែលជាផ្នែកមួយ នៃគម្រោងផ្លូវដែកឡាវ-វៀតណាម (LVRP)។ ក្រោមអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) ដែលទើបតែចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Lao Public Petroleum Trading Lao Public Company (PetroTrade) LVRP ដែលជាគម្រោងផ្លូវដែក អគ្គិសនីល្បឿនលឿន មានប្រវែងប្រហែល 452 គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹង ការវិនិយោគសរុបរបស់ 5 ពាន់លានដុល្លារ។

ក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ផ្លូវរថភ្លើងនឹងតភ្ជាប់ ក្រុងថាក់ខេកជាមួយនឹង កំពង់ផែសមុទ្រ Vung Ang នៃប្រទេសវៀតណាម ដែលមានប្រវែងប្រហែល 139 គីឡូម៉ែត្រ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដំណាក់កាលទី 2 នឹងជាផ្លូវប្រវែង 312 គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់ពីក្រុងថាក់កិច ទៅក្រុងវៀងចន្ទន៍។ LVRP ដែលស្ថិតនៅក្រោមការ ពិចារណាតាំងពីឆ្នាំ 2015 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការតភ្ជាប់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ ភស្តុភាររវាងឡាវ និងវៀតណាម។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Laos Logistics Link (LLL) ដែលតភ្ជាប់កំពង់ផែសមុទ្រ Vung Ang ជាមួយផ្លូវដែកឡាវ-វៀតណាម កំពង់ផែ Thanaleng Inland Port និងតំបន់ភស្តុភាររបស់ទីក្រុង វៀងចន្ទន៍។

ក្រុមហ៊ុន PetroTrade បាននិយាយថា ខ្លួននឹងជួលក្រុមហ៊ុន ប្រឹក្សាឯករាជ្យក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ដោយសហការជាមួយ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារនេះ ដែលរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ និងអនុម័តក្នុងរយៈពេល 24 ខែ។