កម្ពុជា ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការដាក់បញ្ចូល ខេត្តបាត់ដំបង ទៅក្នុងបណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិត របស់អង្គការយូណេស្កូ


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គ្រោងនឹងរៀបចំ ដាក់បញ្ជូនឯកសារ សម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបង ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីចូលជាសមាជិកអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់អង្គការយូណេស្កូ UNESCO Creative Cities Network (UCCN) នៅឆ្នាំនេះ។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្ហាញ នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីសំណើបញ្ហា ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 23-24 ខែឧសភា ដែលបានពិគ្រោះជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រមូលធាតុចូលបន្ថែម និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការវិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី។

គួរឲ្យដឹងដែរថា សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំរួមគ្នា ដោយក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ការិយាល័យអង្គការយូណេស្កូ រាជធានីភ្នំពេញ និងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង។

រម្លឹកដែរថា UCCN ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ដើម្បីលើកកម្ពស់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលបាន ទទួលស្គាល់ការច្នៃប្រឌិត ជាកត្តាសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរបស់ពួកគេ។

គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០២១ ទីក្រុងរហូតដល់ ២៩៥ នៃ ៩០ ប្រទេស និងដែនដីជុំវិញពិភពលោក បានចូលរួមបណ្តាញដែលគ្របដណ្តប់ លើវិស័យច្នៃប្រឌិតចំនួនប្រាំពីរគឺ សិប្បកម្ម និងសិល្បៈប្រជាប្រិយ ការរចនា ភាពយន្ត អាហាររូបត្ថម្ភ អក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតន្ត្រី។

តាមរយៈការចូលរួមក្នុងបណ្តាញ ទីក្រុងនានា បានប្តេជ្ញាចែករំលែក ការអនុវត្តរបស់ពួកគេ និងការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន ព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីពង្រឹងការបង្កើត ការផលិត ការចែកចាយ និងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពវប្បធម៌ ទំនិញ និងសេវាកម្ម។

ទីក្រុងទាំងនោះ នឹងអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលនៃភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍  ក៏ដូចជាពង្រីកឱកាសសម្រាប់អ្នកបង្កើត និងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យវប្បធម៌ ក៏ដូចជាកែលម្អ លទ្ធភាពទទួលបាន និងការចូលរួម ក្នុងជីវិតវប្បធម៌ ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុម និងបេក្ខភាពដែលងាយរងគ្រោះ ជាដើម។