៥ ខែនៃឆ្នាំ ២០២៤ កម្ពុជា រកចំណូលបានជាង ៣៨៤,៤ លានដុល្លារ ពីការនាំចេញ អង្ករនិងកៅស៊ូស្ងួត!
1 ថ្ងៃមុន
ប្រាសាទបាតជុំ ដែលរងការខូចខាតខ្លាំង បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញ ជួសជុល និងអភិរក្សមកដល់ដំណាក់កាលទី៥ ហើយ ដើម្បីរក្សាជំហរគ្រឹះ និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រាសាទឡើងវិញ!
2 ថ្ងៃមុន
គម្រោងស្ពានអាកាសភ្លោះ តម្លៃជាង ១៦លានដុល្លារ ដែលនឹងតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល បានប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយ!
2 ថ្ងៃមុន
ក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅ កម្ពុជា ទាក់ទាញបានទុនវិនិយោគប្រមាណជាង ២៤៦ លានដុល្លារ លើ ២៥ គម្រោង និងអាចបង្កើតការងារសរុបបានខ្ទង់ ១៥ ពាន់កន្លែង!
5 ថ្ងៃមុន
វឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹក និងពង្វាងទឹកចេញពី ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដែលគ្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាខ្ទង់ ៤០០ លានដុល្លារ សម្រេចការងារសាងសង់ បានប្រមាណ ៧៦% ហើយ!
5 ថ្ងៃមុន
គម្រោងសាងសង់ លើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ នឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥
6 ថ្ងៃមុន
ព័ត៌មានបន្ថែម